03/02/2023

Mamlakatimizda 2022- yilda yangi tashkil etilgan qurilish korxonalari soni 4807 tani tashkil etdi. Soʻnggi besh yilda yangi tashkil etilgan qurilish korxonalari soni dinamikasi quyidagicha aks etdi:

2018-yilda – 6 370 ta

2019-yilda – 8 742 ta

2020 yilda – 6 022 ta

2021 yilda – 6 341 ta

2022 yilda – 4 807 ta

193ssas