03/02/2023

2022- yil 1-yanvar holatiga sohalar bo‘yicha ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini bajargan tadqiqotchi-mutaxassis ayollar soni 12,5 ming nafarni tashkil etdi.

Ushbu ko‘rsatkich fan sohalari bo‘yicha quyidagicha:

tabiiy fanlar - 3,1 ming nafar

texnika fanlari - 1,4 ming nafar

tibbiyot fanlari - 2,6 ming nafar

qishloq xo‘jaligi fanlari - 0,4 ming nafar

ijtimoiy fanlar - 2,5 ming nafar

gumanitar fanlar - 2,5 ming nafar

istock-583805672