06/02/2023

Oʻzbekiston Respublikasida faoliyat koʻrsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari sonining (fermer va dehqon xoʻjaliklarini qoʻshgan holda) har 1000 aholiga nisbati 2017-yilda 12,2 birlikni tashkil qilgan boʻlsa, 2022-yilga kelib, bu koʻrsatkich  17,9 birlikka yetgan yoki 5,7 birlikka oshgan.

image347