06/02/2023

2022- yil yanvar-dekabr oylarida Namangan viloyati bo‘yicha o‘rtacha oylik ish haqi 2 mln. 924 ming 300 so‘mni, o‘sish surʼati esa 2021- yiling mos davriga nisbatan 120,6 %ni tashkil etgan. Viloyati bo‘yicha o‘rtacha oylik ish haqidan eng yuqori ko‘rsatkich Moliya va sug‘urta sohalarida 7 mln. 102,8 ming so‘mni tashkil etgan.