09/03/2023

2023- yilning yanvar oyida to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 319,4 mlrd. so‘mni tashkil etdi. Fizik hajm indeksi 106,4 % ga teng bo‘lib, viloyat bo‘yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi ulushi 30,1 % ni tashkil etgan.