10/03/2023

2023- yilning yanvar oyida Namangan shahrida 306,5 mlrd. so‘mlik isteʼmol mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, shundan 95,4 mlrd. so‘mini oziq-ovqat mahsulotlari hamda 203,1 mlrd. so‘mini nooziq-ovqat mahsulotlari tashkil etgan.