16/03/2023

2023- yilning yanvar oyida To‘raqo‘rg‘on tumanida 43,6 mlrd. so‘mlik isteʼmol mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, shundan 4,7 mlrd. so‘mini oziq-ovqat mahsulotlari hamda 38,9 mlrd. so‘mini nooziq-ovqat mahsulotlari tashkil etgan.