16/03/2023

2022- yil yanvar-dekabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan qurilish ishlari hajmi 6 027,3 milliard so‘mni yoki qurilish ishlari umumiy hajmining 89,1 % ini tashkil etdi. o‘sish sur’ati 2021- yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan 104,7 % ni tashkil qildi.