16/03/2023

2022- yilda kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 26 208,5 mlrd. so‘mni yoki jami qishloq xo‘jaligi mahsuloti hajmining 94,6 % ini tashkil etdi. o‘sish sur’ati 2021- yilga nisbatan 104,8 % ni tashkil qildi.