17/03/2023

2023-yilning yanvar oyida Namangan viloyati bo‘yicha 244,1 mlrd. so‘m nodavlat mulkchiligidagi korxona va tashkilotlar tomonidan qurilish ishlari bajarildi. Ularning tarkibida bino va inshootlar qurilishi bo‘yicha ishlar 183,9 mlrd. so‘mni, fuqarolik obyektlari qurilishi bo‘yicha 16,4 mlrd. so‘m va ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari 43,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi. Shuningdek, ularning jamiga nisbatan ulushi mos ravishda 75,3 %, 6,7 % va 18,0 % ni tashkil etdi.

18_qurrty45