23/03/2023

Tog‘-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash korxonalari tomonidan 2023-yilning yanvar-fevral oylarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 6,5 mlrd. so‘mni yoki viloyat bo'yicha jami sanoat mahsulotlari hajmining 0,3 % ini tashkil etdi.