25/03/2023

2022- yilning yanvar-dekabr oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 758,2 ming t. sut (2021- yilning yanvar-dekabriga nisbatan 2,7 % ga ko‘p) ishlab chiqarildi. Sut ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlil qilinganda, sut ishlab chiqarish umumiy hajmidan 94,4 % i dehqon tomorqa xo‘jaliklari hissasiga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda.