25/03/2023

2023- yilning yanvar-fevral oylarida, jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 30610,0 mln. so‘mni tashkil etdi. Qurilish ishlari 2022- yilning mos davriga nisbatan 58,8 % ni tashkil etib, jami qurilish ishlari hajmidagi ulushi 2022- yildagi ko‘rsatkich darajasidan 2,4 % punktga kamayib, 4,5 % ni tashkil etdi.