25/03/2023

2023-yilning yanvar-fevral oylarida Namangan viloyati bo‘yicha 57,4 mlrd. so‘mlik kimyo mahsulotlari ishlab chiqarilib, jami sanoatdagi ulushi 2,3 % ni, tashkil etdi.