24/03/2023

2022- yilning yanvar-dekabr oylarida bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha o‘rtacha oylik ish haqining yuqori ko‘rsatkichi Chust tumani (9 447,1 ming so‘m) hamda Namangan shahrida (7 086,3 ming so‘m) da kuzatildi.