23/03/2023

2023- yil yanvar-fevral oylarida Namangan viloyatida 445,8 mlrd.so‘mlik transport xizmatlari ko‘rsatilgan bo'lib, o‘sish sur'ati 2022- yilning mos davriga nisbatan 106,0 %ni tashkil etgan.