23/03/2023

2023- yilning yanvar-fevral oylarida Namangan viloyatida suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 19,3 mlrd so‘mni (jami sanoat mahsulotlari hajmining 0,8 % ini) tashkil etdi.