23/03/2023

2023- yil yanvar-fevral oyida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari umumiy hajmidagi eng katta ulushni Namangan shahri tashkil etdi – 41,3 % (2022- yilning yanvar-fevral oyida – 40,0 %). Xizmat ko‘rsatish sohasining eng past ko‘rsatkichlari Mingbuloq tumanida – 3,7 % (2022- yilning yanvarfevral oyida – 3,8 %) qayd etildi.