09/03/2023

2022- yilda hududlar kesimida kichik tadbirkorlik subyektlarining eng ko‘p ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi Yangiqo‘rg‘on tumani (3 865,0 mlrd. so‘m), Namangan shahri (2 476,5 mlrd. so‘m), To‘raqo‘rg‘on (2 386,2 mlrd. so‘m), Pop (2 312,1 mlrd. so‘m), Uchqo‘rg‘on (2 297,0 mlrd. so‘m) hamda Namangan (2 254,1 mlrd. so‘m) tumanlarida qayd etildi.