25/01/2023

2022- yil yanvar-dekabr oylarida jami asosiy kapitalga investitsiyalar hajmida, markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalarning ulushi, 2021- yildagi ulushiga nibatan 3,8 % punktga kamayib, 15,4 % ni yoki 41,4 trln. so‘mni tashkil etdi.

Mos ravishda, markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan 228,4 trln. so‘m yoki jami investitsiyalarning  84,6 % investitsiyalari o‘zlashtirilib, 2021- yildagi ko‘rsatkichga nisbatan 3,8 % punktga ko‘paydi.

inves1409ichi