25/01/2023

2022- yilning yanvar-dekabr oylarida, O‘zbekiston Respublikasida jami 130,8 trln. so‘mlik qurilish ishlari bajarilib, o‘sish sur’ati 2021- yilga nisbatan 106,6 % ni tashkil etdi.

O‘tgan yillar  bilan solishtiradigan bo‘lsak, 2017-yilda o‘sish sur’ati 106,0 % ni, 2018-yilda  114,3 % , 2019-yilda 122,9 % , 2020- yilda 109,5 %, 2021- yilda 106,8 % ni  tashkil etgan.

825__95_933163210