24/01/2023

O‘zbekiston  Respublikasida 2022- yil yanvar-sentabrida avtomobil transportida yuk tashish 414,4 mln. t. yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 104,1 %ni tashkil qildi, shundan eng ko‘pi kichik korxona va mikrofirmalar bolib, 276,7  mln. t. ni  tashkil qildi.

ukprujrnts45g