10/05/2023

Joriy yilning 1-may holatiga respublikamizda ro‘yxatdan o‘tgan sanoat sohasidagi korxonalari soni 109 178 ta bo‘lib, ularning o‘sish sur’ati 2019- yilning mos davriga nisbatan 164,8 foizni tashkil etdi. So‘nggi yillarning mos davrida ushbu sohada ro‘yxatdan o‘tgan korxonalarning dinamikasi quyidagicha:

2019-yilda – 66 257 ta

2020-yilda – 76 822 ta

2021-yilda – 92 891 ta

2022-yilda – 98 604 ta

2023-yilda – 109 178 ta

lp_