10/05/2023

 2023- yil 1- aprel holatiga To‘raqo‘rg‘on tumani doimiy aholisi soni 240 ming 800 kishini tashkil etib, 2022- yilning mos davriga nisbatan 5,9 ming kishiga ko‘paygan. Doimiy yashovchi aholining 49,4 foizini ayollar, 50,6 foizni erkaklar tashkil etadi.