Ko'rsatkich nomi  Davriylik  Nashr etish vaqti
 Yalpi ichki maxsulot  Choraklik  16:00  25 (4-kv./18)
 Yalpi hududiy maxsulot  Choraklik  16:00  25 (4-kv./18)
 Yalpi ichki maxsulot  Yillik  16:00  
 Yalpi hududiy maxsulot  Yillik  16:00  
 Iste'mol narxlari indeksi  Oylik  16:00  10 (Dekabr 2018)
 Sanoat ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi  Oylik  16:00  10 (Dekabr 2018)
 Qurilish  Oylik  16:00  18 (Dekabr 2018)
 Nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalar  Choraklik  16:00 18 (4-kv./18)
 Tashqi savdo  Oylik  16:00  21 (Dekabr 2018)
 Ichki savdo  Oylik  16:00  21 (Dekabr 2018)
 Tovarlar savdosi  Oylik  16:00  21 (Dekabr 2018)
Sanoat mahsulotlari hajmi Oylik  16:00 23 (Dekabr 2018)
Iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish Oylik  16:00 23 (Dekabr 2018)
 
Dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish Choraklik  16:00 25 (4-kv./18)
Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish Choraklik  16:00 25 (4-kv./18)
Chorva va parranda Choraklik  16:00 25 (4-kv./18)
Muhofazadagiy er maydonlari ma'lumotlari (resurslardan foydalanish) Yillik  16:00  
Baliq ovlash ma'lumotlari (energiya sarfi) Choraklik  16:00 30 (4-kv./18)
 Doimiy aholi soni  Choraklik  16:00 31 (4-kv./18) 
 Aholi migratsiyasi  Choraklik  16:00 31 (4-kv./18)
 Aholining tabiiy harakati  Choraklik  16:00 31 (4-kv./18)
 O'zbekiston Respublikasida o'rtacha oylik ish haqi  Choraklik  16:00 31 (4-kv./18)
 Doimiy aholi soni  Yillik  16:00  
 Aholi migratsiyasi  Yillik  16:00  
 Aholining tabiiy harakati  Yillik  16:00  
 Aholining yoshi va jinsi tarkibi  Yillik  16:00  
 Ish joyidagi shikastlanishlar  Yillik  16:00  
 Jins bo'yicha iqtisodiy faol aholi  Yillik  16:00  
 Mulk shakllari  bo'yicha bandlik taqsimoti  Yillik  16:00  
Jinsi bo'yicha bandlik taqsimoti  Yillik  16:00  
 Hududlar bo'yicha ishsizlik darajasi  Yillik  16:00  
 Hududlar bo'yicha iqtisodiy faol aholi  Yillik  16:00  
 Bandlikni iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishi  Yillik  16:00  
 O'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi  Yillik  16:00  
 Ishchilarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha harakati  Yillik  16:00  
 O'zbekiston Respublikasida o'rtacha oylik nominal ish haqi, 2000-2019 yillar kesimida  Yillik  16:00  
 Aholining umumiy daromadlari  Choraklik  16:00 25 (4-kv./18) 
 Asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish, uy xo'jaligini iste'molga sarflari  Choraklik  16:00 25 (4-kv./18)
 Uy xo'jaliklarining o'rtacha tarkibi, aholini uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan ta'minlash, aholining asosiy daromad manbai va notekis daromadlari bo'yicha tabaqalanishi  Choraklik  16:00 31 (4-kv./18)
 Uy xo'jaliklarining o'rtacha tarkibi, aholini uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan ta'minlash, aholining asosiy daromad manbai va notekis daromadlari bo'yicha tabaqalanishi  Oylik  16:00  
 Xizmatlar  Oylik  16:00 21 (Dekabr 2018) 
 Transport  Choraklik  16:00 21 (4-kv./18)
 Aloqa  Yillik  16:00  
 Transport  Yillik  16:00  
 Xizmatlar  Yillik  16:00  
 Huquqbuzarliklarni oldini olish bo`yicha ma`lumot  Choraklik  16:00 25 (4-kv./18) 
 Ta`lim  Yillik  16:00  
 Ta`lim muassasalari  Yillik  16:00  
 Ta`lim natijalari  Yillik  16:00  
 Sog`liqni saqlash  Yillik  16:00  
 Tibbiyot muassasalari  Yillik  16:00  
 Salomatlik: profilaktika va kasallanish  Yillik  16:00  
 Reproduktiv salomatlik  Yillik  16:00  
 Gender stattistikasi  Yillik  16:00  
 Madaniyat  Yillik  16:00  
 Turizm  Yillik  16:00  
 Fan va innovatsiya  Yillik  16:00  
 Ijtimoiy soha  Yillik  16:00  
 Barqaror rivojlanish maqsadlari indikatorlari (BRM)  Yillik  16:00  
 O`zbekistonda huquqbuzarlik holati to`g`risida ma`lumot  Yillik  16:00  
 Tijorat banklarining asosiy ko`rsatkichlari  Yillik  16:00 28 (2018) 
 Sug`urta kompaiyalarining asosiy ko`rsatkichlari  Yillik  16:00  
 Asosiy fondlarning va boshqa nomoliyaviy aktivlarning harakati va mavjudligi  Yillik  16:00  
 Kichik biznes va tadbirkorlikning ulushi Choraklik  16:00 25 (4-kv./18)
 KTYaDR ko`rsatkichlari   Oylik  16:00 11 (Dekabr 2018)