Title - UZ: YUK AYLANMASI
Value - UZ: 100.3%
Icon: Up
Description - UZ: 2022- yilning yanvar-dekabr oyiga nisbatan foizda