Title - UZ: CHAKANA TOVAR AYLANMASI
Value - UZ: 108.2%
Icon: Up
Description - UZ: 2022- yilning yanvar-dekabr oyiga nisbatan foizda