Davlat statistika qo`mitasida korrupsiyaga qarshi kurashish bo`yicha Idoraviy komissiya tomonidan seminar tashkil etildi
Davlat statistika qo`mitasida korruptsiyaga qarshi kurashish bo`yicha idoraviy komissiya seminari bo`lib o`tdi.