Ochiq ma'lumotlar

 

Yalpi hududiy mahsulot

pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 28.92 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 15.40 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
pdf

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 28.17 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 15.02 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
pdf

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 28.28 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 15.84 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
xlsx

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o'sish surati

Hajmi: 16.99 KB
Yuklangan sana: 2023-07-21

 

 

Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar

Namangan viloyatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlari

29/03/2021

pdf xlsx

Yalpi hududiy mahsulot

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

29/03/2021

pdf xlsx
Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

29/04/2021

pdf xlsx
Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

29/04/2021

pdf xlsx
Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o'sish surati

29/04/2021

pdf xlsx