Me'yoriy-Huquqiy Hujjatlar

(“Xalq so’zi” gazetasi, 1992 yil 15 dekabr, 243 (494)-son; O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1994 y., 1-son, 5-modda; O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2003 y., 3-4-son, 27-modda; O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2011 y., 12/1-son, 343-modda; O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2007 y., 15-son, 152-modda; 2008 y., 52-son, 510-modda; 2011 y., 16-son, 159-modda; 2014 y., 16-son, 176-modda)

Lex.uz da o'qish

O`zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Davlat Soliq qo`mitasi va Davlat statistika qo`mitasining "1 yanvar holati bo`yicha asosiy fondlarni har yillik qayta baholashni o`tkazish tartibi to`g`risidagi nizomga o`zgartirish va qo`shimchalar kiritish haqida*"

O`zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Davlat Soliq qo`mitasi va Davlat statistika qo`mitasining 2003 yil 10 apreldagi 3, 46, 47 va 2-son qarori (ro`yxat raqami 1192-1, 2003 yil 23 aprel)

 

2020 yil ychun Davlat statistika hisoboti shakllarini tasdiqlash to‘g‘risida

3193 04.11.2019

 

2019 yil uchun davlat statistika hisoboti shakllarini tasdiqlash to‘g‘risidagi qaror, shuningdek unga o‘zgartirishlarni o‘z kuchini yo‘qotgan deb topish to‘g‘risida

3083-5 04.11.2019

 

 

Davlat va bojxona tashqi savdo statistikasi ma’lumotlarini yig’ish va qayta ishlash uslubiyati to’g’risidagi nizomga o’zgartirishlar kiritish haqida

1717-2 15.04.2019

 

 

“Yangidan tashkil etilgan ish o‘rinlari bo‘yicha tezkor ma’lumotlar va davlat statistika hisobotlarining o‘zaro muvofiqligini ta’minlash hamda ularning haqqoniyligini tanlov asosida o‘rganish to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarorini o‘z kuchini yo‘qotgan deb topish to‘g‘risida

2474-1 08.04.2019

 

“Tashkil etiladigan ish o’rinlarini hisobga olish va monitoringini yuritish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarorni o’z kuchini yo’qotgan deb toppish to’g’risida

2473-1  08.04.2019

 

Yuridik shaxslarning nomiga davlatning rasmiy nomini, shuningdek undan hosila so`zlarni qo`shish tartibi to`g`risidagi yo`riqnomaga o`zgartirishlar kiritish haqida

O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Davlat statistika qo`mitasining 2017 yil 14 martdagi 4 va 3-mb-son qarori (ro`yxat raqami 2633-2, 2017 yil 15 mart) 

 

 
Davlat statistika qo`mitasi va O`zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligining 2017 yil 17 fevraldagi 1-mb va 3-q/q-son qarori (ro`yxat raqami 2858, 2017 yil 17 fevral)

 
 
O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasining 2016 yil 1 fevraldagi 3 va 1-mb-son qarori (ro`yxat raqami 2633-1, 2016 yil 3 fevral)

 
 
O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Davlat statistika qo`mitasining 2014 yil 9 dekabrdagi 6 va 5-mb-son qarori (ro`yxat raqami 2633, 2014 yil 10 dekabr)
 
O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasining 2014 yil 30 maydagi 3-mb-son qarori (ro`yxat raqami 2594, 2014 yil 12 iyun)
 
O`zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Davlat soliq qo`mitasi va Davlat statistika qo`mitasining 2014 yil 14 apreldagi 64, 32, 12 va 2-mb-son qarori (ro`yxat raqami 1192-3, 2014 yil 24 aprel)
 
 
 
Davlat statistika qo`mitasi, Davlat bojxona qo`mitasi,O`zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi va O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligining 2007 yil 27 avgustdagi 5-mb, 01-02//15-26, 42 va 13-son qarori (ro`yxat raqami 1717-1, 2013 yil 20 sentabr)
 
 
 
O`zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Davlat soliq qo`mitasi va Davlat statistika qo`mitasining 2009 yil 20 oktyabrdagi 90, 98, 30 va 2-son qarori (ro`yxat raqami 1192-2, 2009 yil 19 noyabr)

 
 
O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Markaziy bank Boshqaruvi, Davlat statistika qo`mitasi, Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi va Davlat bojxona qo`mitasining 2008 yil 24 dekabrdagi 119, 307-V, 6, eG-01/14-8052 va 01-02/5-61-son. qarori (ro`yxat raqami 1892, 2009 yil 2 fevral)

 
 
Davlat statistika qo`mitasi, Davlat bojxona qo`mitasi, Iqtisodiyot vazirligi va Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligining 2007 yil 27 avgustdagi 11, 01-02/15-23, 31 va  eG-01/10-4715-son qarori (ro`yxat raqami 1717, 2007 yil 20 sentabr)
 
 

 

 

Rus tilidagi matnga o'tish

 

 

Davlat Statistika Qo'mitasi qarorlari

2020-yil uchun davlat statistika hisoboti shakllarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Lex.uz da o'qishga o‘zgartirishlar kiritish haqida

3193-1 15.05.2020- yil

Lex.uz da o'qish

2020 yil ychun Davlat statistika hisoboti shakllarini tasdiqlash to‘g‘risida

3193 04.11.2019

Lex.uz da o'qish

2019 yil uchun davlat statistika hisoboti shakllarini tasdiqlash to‘g‘risidagi Lex.uz da o'qish, shuningdek unga o‘zgartirishlarni o‘z kuchini yo‘qotgan deb topish to‘g‘risida

3083-5 04.11.2019

Lex.uz da o'qish
Davlat statistika qo`mitasining Lex.uz da o'qishi bilan Uy xo`jaliklarida tanlama kuzatuvlar o`tkazish bo`yicha intervyuerlar uchun qo`llanmaning yangi tahriri tasdiqlandi
 
18.03.2017 yilda ro`yxatdan o`tgan, ro`yxat raqami 2-son
 
Qo'llanma
(doc, 327 kb)
 Davlat statistika qo`mitasi tizimi faolyati to`g`risidagi axborotni olish uchun so`rovlarni qabul qilish, ro`yxatdan o`tkazish va qayta ishlash tartibi to`g`risida Yo`riqnoma  Yo`riqnoma
(pdf, 2.2 mb)
2014 yil 30 maydagi 3mb-son Lex.uz da o'qish
Yuridik shaxslarni hisobga olish va identifikatsiya qilishni avtomatlashtirilgan axborot tizimi "Reg-System"da ishlash tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqida
(56.5 Kb)
(92.5 Kb)
2011 yil 1 iyuldagi 3mb-son Lex.uz da o'qish
Elektron zaxiraga olish tizimi va firma nomlarining markazlashtirilgan ma'lumotlar bazasining ishlash tartibi to’g’risidagi yo‘riqnomаni tasdiqlash haqida
Hujjat
Nizom "Dаvlаt vа bojxonа tаshqi sаvdo stаtistikаsi mа’lumotlаrini yig‘ish vа qаytа ishlаsh uslubiyati to‘g‘risidа"
O‘zbekiston Respublikаsi Аdliya vаzirligidа 2007 yil 20 sentyabrdа 1717-son bilаn ro‘yxаtgа olingаn Dаvlаt stаtistikа qo‘mitаsi, Dаvlаt bojxonа qo‘mitаsi, Iqtisodiyot vаzirligi vа Tаshqi iqtisodiy аloqаlаr, investitsiyalаr vа sаvdo vаzirligining 2007 yil 27 аvgustdаgi 11, 01-02/15-23, 31 vа EG-01/10-4715-son qаrori bilаn tаsdiqlаngаn.

 Hujjat
(31.5 Kb)

 

Davlat statistika qo’mitasining Davlat buyurtmachilari va maxsus axborot portali operatori davlat haridlarini o'tkazish uchun biriktirilgan hodimlarning "Odob-ahloq qoyidalar" 

Buyruq
(1.65 Kb)

2016 yil 3 martdagi 13-son buyruq

Axborotdan foydalanuvchilarning davlat statistika organlarining ochiq hay`at (kengash) majlislarida hozir bo`lishi tartibi

Buyruq
(151 Kb)

2015 yil 15 iyuldagi 115-k-son buyruq

O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi tizimining “Tarmoq tarif-malaka ma’lumotnomasi”

Buyruq
(808.1 Kb)

2014 yil 30 iyundagi 43-son buyruq

O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi rasmiy web saytining ish tartibi

Buyruq
(2066 Кб)

2014 yil 31 iyuldagi 48-son buyruq
Yakka tartibdagi va ko‘p xonadonli turar-joy uylarida muqobil energiya manbalaridan foydalanish va energiya iste‘molini samaradorligini oshirish bo‘yicha so‘rov o‘tkazish to‘g‘risida
(349.17 Kb)
(44.63 Kb)
2014 yil 14 fevraldagi 11-son buyruq
Takomillashtirilgan Davlat va xo’jalik boshqaruvi idoralarini belgilash tizimi idoraviy statistik ma'lumotnomasi amalga kiritilish to’g’risida
(40.14 Kb)
2014 yil 28 fevraldagi 21-son buyruq
Takomillashtirilgan O’zbekiston Respublikasi Ma'muriy-xududiy tuzilmalarni (ob'ektlarni) belgilash tizimi idoraviy statistik tasniflagichi amalga kiritilish to’g’risida
(798.73 Kb)
2012 yil 16 iyuldagi «Davlat statistika qo’mitasi tizimidagi tarkibiy tashkilotlar nizomlarini o’zaro muvofiqlashtirish to’g’risida»gi 29–sonli buyruq Buyruq

O‘zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida

 

PQ-4796 03.08.2020- yil 

 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi a'zolarini tasdiqlash to‘g‘risida


PF-5923  23.01.2020-yil

 

O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2020-yilda amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida


PQ-4575  28.01.2020-yil

 

O‘zbekiston Respublikasining «2020-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to‘g‘risida»gi qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida


PQ-4555  30.12.2019-yil

 

Byurokratik to‘siqlarni yanada qisqartirish hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyatiga zamonaviy boshqaruv tamoyillarini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida


PQ-4546  09.12.2019-yil

 

2020 yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo‘shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko‘chirish to‘g‘risida


PF-5875 14.11.2019


O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida


PF-5853 23.10.2019

  

Huquqiy monitoringning zamonaviy mexanizmlari asosida qonun hujjatlari ijrosining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida


PQ-4505 02.11.2019

  

O‘zbekiston Respublikasining soliq siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida


PF-5837 26.09.2019

 

«Chiroqchi» erkin iqtisodiy zonasini tashkil etish to‘g‘risida


PF-5825 13.09.2019

 

“Nukus” erkin iqtisodiy zonasini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida


PF-5809 04.09.2019

  

Oʻzbekiston Respublikasida 2022 yilda aholini roʻyxatga olishni oʻtkazish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida

 

 

Davlat boshqaruvining ochiqligi va shaffofligini ta`minlash hamda mamlakatning statistika salohiyatini oshirish yuzasidan qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida


O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori 31.07.2017 yildagi PQ-3165-son, kuchga kirish sanasi 07.08.2017

 

Ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta’minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida


PQ-4366 27.06.2019

 

O’zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida


PF-5729 27.05.2019

 

 

Davlat boshqaruvining ochiqligi va shaffofligini ta’minlash hamda mamlakatning statistika salohiyatini oshirish yuzasidan qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida


PQ-4273 09.04.2019

 

Xalqaro reyting va indekslarda O’zbekiston Respublikasining o’rnini yaxshilashga oid chora-tadbirlarni tizimlashtirish to’g’risida


PF-5687 07.03.2019

 

O’zbekiston Respublikasining xalqaro reytinglar va indekslardagi o’rnini yaxshilash chora-tadbirlari to’g’risida


PQ-4210 25.02.2019

 

 

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to’g’risida


PF-5618 09.01.2019

 

 

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori 31.07.2017 yildagi PQ-3165-son, kuchga kirish sanasi 07.08.2017 

 
 

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 07.02.2017 yildagi PF-4947-son  


O’RQ-604  17.02.2020-yil

O’RQ-600  06.01.2020-yil

O’RQ-599  30.12.2019-yil

O’RQ-598  25.12.2019-yil

O’RQ-591  10.12.2019-yil

O’RQ-589 09.12.2019

O’RQ-588 06.12.2019

O’RQ-586 03.12.2019


O’RQ-578 01.11.2019

O’RQ-576 29.10.2019

O’RQ-573 22.10.2019


O’RQ-562 02.09.2019

O’RQ-561 02.09.2019
 


O’RQ-546 01.07.2019

O’RQ-537 10.05.2019

Qonunchilik palatasi tomonidan 25.01.2018 da qabul qilingan

№ O'RQ-474 12.04.2018

№ O'RQ-473 11.04.2018

№ O'RQ-443 07.09.2017

O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 2017 y., 418-son

O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 2014 y., 19-son, 209-modda


O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami", 2006 yil, 37-38-son, 370-modda
 

 
 1. O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 2. O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 3. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 4. O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 5. O‘zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 6. O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 7. O‘zbekiston Respublikasining Saylov kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 8. O‘zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 9. O‘zbekiston Respublikasining Yer Kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 10. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi Birinchi qism

  Lex.uz da o'qish

 11. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi Ikkinchi qism

  Lex.uz da o'qish

 12. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 13. O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 14. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 15. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-ijroiya kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 16. O‘zbekiston Respublikasi Havo kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 17. O`zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 18. O`zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi

  Lex.uz da o'qish

 19. O`zbekiston Respublikasining  Uy-joy kodeksi

  Lex.uz da o'qish